දළ විශ්ලේෂණය

ලාභ උපයා දෙන ප්‍රබල විශේෂාංග සහිත නවතම මහින්ද්‍රා මැක්සිමෝ HD මාලාව ඉදිරි දුනු කොළ 8 ක ඍජු අවලම්බයක් ද, 19.2 kW (26 HP) සහිත ප්‍රබල DI එන්ජිමක් ද, පැයට/කි.මී. 70ක සුපිරි වේගයක් ද, එක් චාරිකාවකට වැඩි බරක් ගෙන යාමට ඉඩ සලසන 850kgක අය බරක් ද 23.17km/lක විශිෂ්ට දුර ආවරණයක් ද සහිතව පෙරමුණේ.

ඉ-අත්පොත

විශේෂාංග

පිරිවිතර

පරාමිතීන් මැක්සිමෝ
විචල්‍යයන් මැක්සිමෝ HD මාලාව
එන්ජිම වර්ගය ඍජු නික්ෂේපණ ඩීසල් එන්ජිම
සිලින්ඩර් ගණන 2
විස්ථාපන ධාරිතාව 909 cc
උපරිම එන්ජින් ප්‍රතිදානය (බලය) 19.2 kW @ 3600 rpm (26 HP)
උපරිම එන්ජින් ප්‍රතිදානය (බලය) 55 Nm @1800 – 2200 rpm
සම්ප්‍රේෂණය ගියර් ගණන ෆෝ1 හා රි1
සුක්කානම වර්ගය මැනුවල්
අවලම්බය ඉදිරිය දුනු කොළය
පසුපස දුනු කොළය
තිරිංග වර්ගය ස්වයංක්‍රිය සකසනය සහිත රික්ත ආධාරක ද්‍රව පීඩකය
ඉදිරිය ඩිස්කය
පසුපස ඩ්‍රමය
මිනුම් කාගෝ පෙට්ටියේ මිනුම් දිX ප X උ (mm) 2280 X 1540 X 330
වීල් බේස් (mm) 1950
අවම බිම් වාසිය (mm) 158
අය බර (kg) 850
රෝද සහ ටයර් වීල් රිම් විශාලත්වය 4.5J x 13 (33.02 cm)
ටයරයේ විශාලත්වය 155/80 R13 (33.02 cm)
ආසන ධාරිතාව D+1
ඩීසල් ටැංකි ධාරිතාව 331
ජංගම දුරකථන ආරෝපණ ධාරිතාව Yes
විසිතුරු ඩෙකල් Yes
ඇදිය හැකි ආසන පටි Yes
රියැදුරු හිස රඳවනය Yes
බුමුතුරුණු කාපට්
බංකු ආසනය Yes
වගකීම් සහතිකය 2 වසර /75000 km

බෙදාහරින්නාගේ ස්ථානය

ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් වෙන්කරවා ගන්න